Blog Studio
Image default
Gezondheid

Leer over het afvalwaterzuiveringsproces

Voordat afvalwater kan worden afgevoerd, moet het worden behandeld volgens de geldende wetgeving. Anders kunnen verontreinigende en besmettelijke stoffen in afvalwater het milieu of de volksgezondheid schaden.

De meeste stoffen die in afvalwater kunnen worden aangetroffen, komen ook van nature in het milieu voor. Het is wanneer zij in buitensporige hoeveelheden of op de verkeerde plaats voorkomen dat zij verontreinigende stoffen worden. Voorbeelden van dergelijke verontreinigingen in afvalwater zijn organische stoffen, die een zuurstofgebrek kunnen veroorzaken in de wateren waarin zij worden geloosd.

De afvalwaterzuivering verloopt in vier grote stappen: mechanische behandeling, biologische behandeling, chemische behandeling en filtratie.

 

Stap 1. Mechanische afvalwaterzuivering

Mechanische afvalwaterzuivering houdt in dat het effluent dat de zuiveringsinstallatie binnenkomt, door een rooster wordt geleid dat grotere voorwerpen uit het water verwijdert. Het water gaat dan door een laag zand waar kleinere deeltjes, zoals grind en zand, bezinken.

Het zand wordt gewassen en hergebruikt en de andere schoonmaakmiddelen worden gewassen en verbrand. Het water stroomt dan langzaam door zogenaamde sedimentatiebekkens, waar de zwaardere deeltjes bezinken, d.w.z. zinken.

 

Stap 2. Biologische reiniging

Het doel van de biologische zuivering fase is stikstof en organische stoffen uit afvalwater te verwijderen. In dit proces wordt het ongewenste materiaal afgebroken met de hulp van miljoenen goede bacteriën, wat in twee stappen gebeurt.

Eerst wordt de ammoniumstikstof omgezet in nitraatstikstof en in de volgende stap verandert de nitraat stikstof in stikstofgas. Stikstofgas is een onschadelijk gas dat reeds in onze lucht aanwezig is en onze vegetatie ten goede komt.

 

Stap 3. Chemische zuivering

In het stadium van de chemische afvalwaterzuivering wordt fosfor uit het water verwijderd. Dit gebeurt door middel van zogenaamde chemische precipitatie, wat betekent dat een speciale chemische stof wordt toegevoegd om het losse fosfor om te zetten in fosfor in vaste vorm. Het gevormde slib gaat vervolgens naar de slibbehandeling.

 

Stap 4.Filtratie

Het water wordt vervolgens gefilterd door een laag zand die de nog niet bezonken deeltjes opvangt. Na de filtratie fase wordt het water naar een polijst tank geleid voor verdere zuivering voordat het wordt teruggeleid naar de natuur.

Het slib dat zich vormt tijdens de verschillende processen in de afvalwaterzuivering wordt opgevangen in een bassin en gaat verder naar de gistingstank.