Blog Studio
Image default
Onderwijs

Laptops op school: geen goed idee?

Een computer in de klas wordt het vaakst gebruikt voor het doe nvan aantekeningen in de klas. Daarom wordt er nu gekeken of dat dit wel nodig is en hoe de kinderen hierop reageren. Daarom zijn er verschillende onderzoeken gedaan om te kijken wat de effecteb zijn en wat de klassen hier nou echt van opsteken.

het idee om computers te gebruiken voor het maken van notities in de klas was goed bedoeld: om het werk van de leerlingen gemakkelijker en sneller te maken. De resultaten van een reeks experimenten tonen echter aan dat het nemen van notities of het gebruik van tabletten met behulp van de computer zijn beperkingen heeft, met name voor het begrip van de cursus.

Maar is een laptop nou echt belangrijk om te kunnen studeren?

Zoals beschreven in het rapport dat in de New York Times werd gepubliceerd, kregen de studenten gestandaardiseerde tests en vonden ze dat degenen die aantekeningen maakten de inhoud van de cursus beter begrepen dan degenen die een elektronisch apparaat gebruikten. Dit bracht de onderzoekers tot de conclusie dat, terwijl het computergestuurde notuleren de studenten in staat stelt om zonder onderbreking woorden te typen, dit gebeurt zonder cognitieve verwerking van de informatie.

Hoe maak je het beste aantekeningen en waar doe je dit op?

Tegenwoordig worden de aantekeningen zoal eerder verteld op de laptop gemaakt, maar worden ze dan wel echt opgenomen door de studenten? Het aantwoord hierop is nee. De studenten nemen de informatie eigenlijk helemaal niet op wat leid tot extra uren van leren. Echter worden dingen wel sneller terug gevonden wat dan ook weer aan de andere kant tijd bespaart. Dit wil zeggen dat er meerdere voordelen zijn zoals nadelen.

Waar is de laptop dan precies goed voor en stimuleerd het studenten echt?

In een ander onderzoek naar het gebruik van laptop touch in de klas vroegen onderzoekers van York University en McMaster University aan studenten om met hun vingers te navigeren en vervolgens te kijken hoe dat dit opgenomen zou worden. Echter bleek dat deze onderdelen beter opgenomen werden. Dit heeft te maken met dat de onderdelen visueler zijn en dus beter en sneller opgeslagen worden zonder het echt te hoeven lezen. Dit zorgt voor meerdere voordelen zoals:

  • Sneller werken
  • Meer visualtieit
  • Interactiviteit
  • Een betere en gezondere werkhouding

 

https://www.ny400.nl/