Blog Studio
Image default
Dienstverlening

Belangrijkste fasen van vastgoedontwikkeling

Een vastgoedontwikkeling doorloopt verschillende fases totdat deze is afgerond. Nog voor de bouw moeten verschillende procedures worden gevolgd. Een daarvan is de analyse van de haalbaarheid van de ontwikkeling, die bepalend is voor de mogelijke winsten en verliezen.

In dit artikel zullen we de belangrijkste fasen van een vastgoedontwikkeling specificeren. Bekijk ze eens!
 

Keuze van de bouwplaats

De eerste stap om met de bouw te beginnen is het prospecteren van een stuk grond, ruimte die gebruikt zal worden voor de realisatie van het project. Dit is het proces van het zoeken naar de beste beschikbare fysieke ruimte, gebaseerd op een reeks factoren.

Tijdens de prospectie moeten de locatie, de prijs, het bebouwbare potentieel, de doorstroming van mensen en voertuigen, de kwaliteit van de toegang tot het terrein en de parkeermogelijkheden worden geëvalueerd.

Daarnaast is een bodembeoordeling noodzakelijk, omdat niet alle ruimtes geschikt zijn voor het bouwen. De keuze van de grond moet met de grootst mogelijke voorzichtigheid worden gemaakt, aangezien deze van invloed is op alle andere fasen van de vastgoedontwikkeling.

 

Eerste idee van het project

De tweede fase wordt gekenmerkt door de idealisering van het te bouwen werk. De vastgoedmarkt staat bekend om het huisvesten van verschillende soorten en stijlen vastgoed, zoals residentieel, commercieel, scholen, sportscholen, winkelcentra, enz.

Tijdens de ontwikkeling van het eerste idee moet men ook rekening houden met de geschatte omvang van het onroerend goed, dat wil zeggen de fysieke grootte, op basis van het percentage van de bewoonde grond en de gewenste hoogte.

 

Marktonderzoek

Nu is het tijd om het oorspronkelijke idee van het project te valideren, door middel van een rigoureus marktonderzoek. Het doel is om te beoordelen of de inzichten verenigbaar zijn met de werkelijkheid, om te weten of de onderneming goed zal worden geaccepteerd door het publiek.

 

Lancering

De lancering wordt beschouwd als een van de belangrijkste fasen van de vastgoedontwikkeling en vertegenwoordigt de presentatie van de ontwikkeling aan de consumentenmarkt. De investeringen moeten in deze fase gericht zijn op marketing, volgens de prognose van de haalbaarheidsanalyse.

 

Bouw

De bouw van de ontwikkeling begint enkele maanden na de presentatie aan het consumenten publiek. Dit is het moment waarop het werk tot leven komt en materiële contouren krijgt. Dit is een van de fasen die noodzakelijkerwijs na de voltooiing van de andere projecten plaatsvindt.

 

Werking

Na afloop van de bouw wordt het pand in operationele staat opgeleverd. Er worden kwaliteitstests uitgevoerd om vast te stellen of de parameters die tijdens de haalbaarheidsanalyse van de ontwikkeling zijn vastgesteld, op bevredigende wijze zijn nageleefd. De realiteit van het werk moet trouw zijn aan het uitvoerende project.